Ontslag op staande voet? Ik sta aan úw kant.

Wacht niet langer en laat mij u helpen.

Voorkom kostbare missers

Nu heeft u niets, maar wat als u wint?

Als u ontslagen bent op staande voet, dan komt dit vaak rauw op uw dak vallen en wilt u snel weten wat u het beste kunt doen. U zit immers direct zonder inkomen of uitkering en u heeft nergens recht op. Win zo snel mogelijk advies in bij een specialist, want ontslag op staande voet houdt vaak geen stand bij de rechter.

Indien de rechter u gelijk geeft, dan heeft u recht op diverse vergoedingen (zoals o.a. de transitievergoeding en de billijke vergoeding) en op een WW-uitkering. Het is dus wel de moeite om met een jurist te praten over de haalbaarheid van uw zaak. Ik adviseer u graag over uw kansen.

Specialist

Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heb ruime praktijkervaring op dit gebied. Ik ben uw zaakbehandelaar, dus geen stagiaires of assistentes.

Duidelijkheid vooraf

U krijgt vooraf inzage in de kosten en uw kansen. Omdat u bij ontslag op staande voet direct geen inkomen meer heeft, hoeft u niet alle kosten vooraf aan mij te voldoen.

Persoonlijk

Ik heb voor dit vak gekozen om mensen te helpen om hun recht te halen. Van betekenis zijn maakt mijn werk mooier.

Meest gestelde vragen over ontslag op staande voet

Wat is ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet is een ontslag waarbij u direct uw spullen moet pakken. Bij een normaal ontslag is altijd toestemming van de rechter of het UWV vereist, maar bij ontslag op staande voet hoeft dit dus niet. Als de werkgever een ontslag op staande voet geeft, dan is dat ontslag een feit, tenzij u daartegen (binnen twee maanden) verweer voert bij de rechtbank. Een ontslag op staande voet mag niet zomaar gegeven worden door de werkgever, omdat dit enorme consequenties voor u heeft. U bent dan immers direct werkloos en u heeft geen recht op een transitievergoeding of een WW-uitkering. Bij een normaal ontslag ligt dat anders.

Moet ik direct een jurist inschakelen na een ontslag op staande voet?

Als u het niet eens bent met het ontslag, dan is het ontslag aanvechten bij de rechtbank de enige optie. Het is verstandig om zo snel mogelijk advies in te winnen bij een jurist, omdat een jurist op basis van uw situatie kan inschatten wat uw winkansen en risico’s zijn. Bij mij is dit adviesgesprek altijd kosteloos en vrijblijvend. Ook als u niet wilt blijven werken bij uw werkgever, kunnen via de rechtbank nog diverse vergoedingen gevorderd zonder dat u bij uw werkgever hoeft te blijven. Immers, dan heeft u recht op: loon over uw opzegtermijn, een transitievergoeding, een billijke vergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een WW-uitkering. Ook als uw zaak kansloos lijkt, ga dan in gesprek met een jurist, deze kan de situatie vaak beter inschatten.

Op welke gronden kan een werkgever mij ontslaan op staande voet?

Een ontslag op staande voet mag niet zomaar gegeven worden en is aan strikte regels gebonden. Zo moet er sprake zijn van een “dringende reden”. De wet noemt bijvoorbeeld: diefstal, mishandeling of bedreiging. Maar denk ook aan het hardnekkig weigeren van werk of opdrachten. Ook het opzettelijk beschadigen van zaken of het in gevaar brengen van mensen valt hieronder. Heeft uw werkgever u niet direct ontslagen na het ontdekken van een dringende reden, dan is het ontslag niet rechtsgeldig en kunt u dit terugdraaien via de rechter. U heeft dan recht op diverse schadevergoedingen.

Moet ik een vaststellingsovereenkomst tekenen na een ontslag op staande voet?

Indien u ontslagen bent op staande voet, is dit een feit. U kunt hier niets tegen doen, behalve naar de rechter stappen. Soms biedt een werkgever u na een ontslag op staande voet toch een vaststellingsovereenkomst aan. Het ligt aan de situatie of u dan de vaststellingsovereenkomst beter kunt tekenen of niet. Een jurist kan u hierin adviseren aan de hand van uw situatie. Bij mij is dit adviesgesprek altijd kosteloos en vrijblijvend. Indien u bijvoorbeeld onterecht bent ontslagen op staande voet (en deze kans is best groot, omdat er veel vormeisen zijn aan dit ontslag) dan kunt u beter naar de rechter stappen omdat u dan recht heeft op diverse vergoedingen. De hoogte van deze schadevergoedingen kan flink oplopen, afhankelijk van de duur van uw dienstverband. Als uw jurist aangeeft dat uw zaak bij de rechter weinig kans van slagen heeft, is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst juist wel te tekenen, omdat u dan tenminste nog aanspraak maakt op een WW-uitkering. Let wel, teken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst. Deze is immers niet altijd in uw voordeel. Laat deze altijd nakijken door een jurist en wellicht is onderhandelen nog een serieuze optie.

Hoe kan ik me verweren tegen een ontslag op staande voet?

U dient bij een ontslag op staande voet altijd een jurist te raadplegen voor advies. Dit kan bij mij kosteloos. U kunt (aan de hand van het advies) een gesprek aangaan met uw werkgever om te kijken of er ruimte is om het ontslag om te zetten in een vaststellingsovereenkomst. Als het ontslag volgens uw jurist onrechtmatig is gegeven, dan adviseer ik u om naar de rechter te gaan zodat u in aanmerking komt voor diverse schadevergoedingen en een WW-uitkering (indien nodig).

Mag ik direct een nieuwe baan gaan zoeken?

U mag direct een nieuwe baan gaan zoeken als u bent ontslagen. U bent immers per direct niet meer in dienst omdat er geen opzegtermijn geldt bij een ontslag op staande voet. Of dit in uw situatie handig is kunt u het beste bespreken met uw jurist.

Welke (schade)vergoedingen krijg ik als ik naar de rechter stap?

Als u uw ontslag op staande voet wilt aanvechten, dan zijn uw winkansen (afhankelijk van het advies van uw jurist) over het algemeen wat hoger dan bij reguliere procedures. Er zitten immers belangrijke vormvereisten aan dit ontslag en niet elke werkgever is zich hiervan bewust. Als u de zaak wint, dan heeft u recht op uw transitievergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding. Ook heeft u dan recht op een uitkering. Afhankelijk van de duur van uw dienstverband kan dit bedrag al met al dus flink oplopen.

Het ik recht op een WW-uitkering als ik ben ontslagen op staande voet?

U heeft meestal geen recht op een WW-uitkering als u bent ontslagen op staande voet. Dit komt omdat het UWV van mening is dat u dan kennelijk verwijtbaar werkloos bent geworden. U dient dan volgens het UWV zelf voor de consequenties op te draaien. Als u uw ontslag aanvecht bij de rechtbank en u wint de zaak, dan maakt u wel aanspraak op de WW-uitkering, omdat u dan het ongelijk van de werkgever heeft bewezen.

Wat zijn mijn win kansen bij de rechtbank? En wat is hiervoor de termijn?

Als u uw ontslag op staande voet wilt aanvechten, dan moet dit binnen twee maanden na uw ontslag. Daarna kan dit niet meer. Over het algemeen zijn de kansen om een ontslag op staande voet procedure bij de rechtbank te winnen wat groter dan bij andere juridische kwesties. Dit komt omdat de lat voor een ontslag op staande voet heel erg hoog ligt. De werknemer wordt door de wet op dit vlak behoorlijk in bescherming genomen omdat de gevolgen van een dergelijk ontslag groot zijn.

Is een ontslag op staande voet mogelijk tijdens ziekte of zwangerschap?

Als u arbeidsongeschikt bent wegens ziekte of zwangerschap dan geldt een opzegverbod. Dat houdt in dat u normaal gesproken niet ontslagen mag worden. Een ontslag op staande voet is geen normaal ontslag en hiervoor gelden andere regels. Voor ontslag op staande voet geldt het opzegverbod niet. Dat houdt in dat u – ondanks uw ziekte – dus ontslagen mag worden als er sprake is van een dringende reden.

Kan ik zelf ontslag op staande voet nemen?

U kunt altijd zelf ontslag nemen op de normale wijze. Dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering. Als u ontslag op staande voet neemt (en dus niet regulier ontslag), ligt dat anders. Is de situatie op werk dermate ernstig, dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u in dienst blijft, dan mag u zelf ontslag op staande voet nemen. Voorbeelden zijn wanneer uw werkgever u bedreigt of mishandelt of uw loon te laat betaalt. U moet het ontslag wel direct nemen nadat de dringende reden is ingetreden. Als u uw ontslag op staande voet rechtsgeldig heeft genomen, dan heeft u recht op een schadevergoeding van uw werkgever. Win altijd eerst advies in bij een jurist, alvorens u ontslag neemt zodat u geen onnodige missers maakt.

Ik help u graag.

Ik ben mr. Janneke Adank, een bevlogen jurist op het gebied van arbeidsrecht. Een ontslag (met wederzijds goedvinden) is voor veel mensen spannend en ingrijpend. Ik help mensen om zo goed als mogelijk door dit proces heen te komen. Ik haal mijn voldoening uit het tonen van mijn betrokkenheid en het bereiken van een resultaat waar mensen blij van worden. Ik heb veel ervaring op het gebied van vaststellingsovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. Ook de begeleiding van mediationtrajecten, advisering rondom arbeidsongeschiktheid en het voeren van procedures bij de rechtbank (voor zowel werknemers als werkgevers) zijn mij niet vreemd. 

Locatie is geen enkel probleem

In het tijdperk van online werken is het kiezen van een jurist in de buurt niet meer nodig. Kies voor een jurist die een specialist is en waar u zich prettig bij voelt.

9 van de 10 intakes doe ik telefonisch of via FaceTime, Teams of Zoom. Documenten kunnen altijd gemaild worden. Mocht u het prettiger vinden om live af te spreken, dan bent u welkom op mijn kantoor in Den Haag.

Onze gegevens

Openingstijden

ma: 09:00-13:00
di-vrij: 09:00-17:30

Contact

Telefoon: +31 6 42 90 27 81
Email: info@pinkjuristen.nl

Wat kan ik voor u doen?

Vul het formulier en ik neem binnen 24-uur contact met u op voor een kennismaking of intake.